[ultimate_heading main_heading=”Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców „Sielec” uczestniczy w Programach „Owoce w Szkole” oraz „Szklanka Mleka”.” heading_tag=”h5″ alignment=”center” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″][/ultimate_heading]

W Programie „Owoce w Szkole” Spółdzielnia „Sielec” uczestniczy od początku istnienia tego programu w Polsce tj. od 2009 roku jako dostawca owoców i warzyw do szkół. Zdobyta zaś wiedza i doświadczenie z tego programu skłoniła nas, aby w 2013 roku przyłączyć się do grona podmiotów zaopatrujących placówki oświatowe w mleko i przetwory mleczne. W ramach tych mechanizmów bezpłatnie dostarczamy porcje owocowo-warzywne uczniom klas I-III szkół podstawowych, natomiast mleko białe i smakowe wszystkim uczniom uczęszczającym do danej placówki oświatowej.

Od początku naszej działalności w programie „Owoce w Szkole” zawsze postępowaliśmy zgodnie z wytycznymi Agencji Rynku Rolnego. ARR pilotuje cały program dbając o to, aby do dzieci trafiały świeże, zdrowe, odpowiednio dojrzałe owoce i warzywa.

Dostarczamy dzieciom bardzo urozmaicone zestawy owocowo-warzywne, składające się z:

  • owoców: jabłko, gruszka, truskawka;
  • warzyw: marchew, rzodkiewka, papryka.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dzieciom najbardziej smakują soki, w każdym poszczególnym semestrze szkolnym proponujemy dzieciom odpowiednio dużą liczbę soków owocowych i owocowo-warzywnych.

Wszystkie owoce i warzywa, z których przygotowywane są pakiety pochodzą bezpośrednio od producentów, czyli rolników zrzeszonych w Spółdzielni „Sielec”. Nasi rolnicy posiadają certyfikaty Integrowanej Produkcji, a ich owoce i warzywa poddawane są badaniom min. na pozostałości metali ciężkich, azotanów i azotynów, pestycydów i  innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Nasi dostawcy są także kontrolowani przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Cały proces przygotowywania pakietów odbywa się w naszym zakładzie. Posiadamy własne pomieszczenia, urządzenia do mycia i pakowania produktów. Własny transport umożliwia monitorowanie całego procesu od momentu dostarczenia nam produktu, aż do chwili dostarczenia dzieciom gotowych porcji. Mamy wdrożone Systemy Bezpieczeństwa Żywności: HCCP i Global-Gapp.

Obecnie współpracujemy ze 184-ma szkołami, w których obsługujemy 10 500 dzieci. Tak dobry wynik świadczy o zadowoleniu, dużym zaufaniu szkół w stosunku do naszej firmy oraz dobrej opinii w środowisku szkolnym. Potwierdza to stale powiększająca się liczba placówek, które chcą być przez nas zaopatrywane w owoce i warzywa.

Ze względu na lokalizację Spółdzielni, nasza działalność obejmuje południową część województwa świętokrzyskiego, na którą składają się powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski i staszowski. Ponadto zaopatrujemy szkoły położone w województwie małopolskim min.: na terenie miasta Tarnów i w jego okolicach, a także w gminie Wieliczka.

ows2
[ultimate_heading main_heading=”Program szklanka mleka” heading_tag=”h3″ alignment=”center” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″][/ultimate_heading]

Celem programu ”Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program ten jest skierowany do wszystkich dzieci uczęszczających do: szkół podstawowych, gimnazjów, a nawet przedszkoli.

smws
[ultimate_heading main_heading=”Program Owoce w Szkole” heading_tag=”h3″ alignment=”center” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″][/ultimate_heading]

W Unii Europejskiej program ”Owoce w Szkole” został uruchomiony od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88 %) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).