Pomysł na powstanie grupy producentów zrodził się w latach 90-tych poprzedniego stulecia.

2002 rok

Po kilku latach funkcjonowania stowarzyszenia doszło do spotkania Pana Mirosława Fuci z ówczesnym dyrektorem Fundacji Spółdzielczości Wiejskiej, Panem Witoldem Bogutą. Od tego wydarzenia rozpoczęte zostały przygotowania grupy inicjatywnej liczącej 12 osób. Celem było powołanie nowego podmiotu, dla którego wybrano formę prawną spółdzielni.

2003 rok

14 marca odbyło się zebranie założycieli. Zostały wybrane władze statutowe, a następnie przygotowano dokumenty do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

19 maja został dokonany wpis do KRS-u, po czym trwały dalsze procedury niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie były prowadzone rozmowy dotyczące zakupu działki pod budowę siedziby.

2004 rok

W lutym Spółdzielnia zgromadziła niezbędne dokumenty do prowadzenia działalności gospodarczej.

W czerwcu odbyło się zebranie członków Spółdzielni, w którym uczestniczył Pan Witold Boguta. Na zebranie zostali zaproszeni mieszkańcy wsi Sielec Kolonia. 31 rolników złożyło wówczas deklaracje przystąpienia do Spółdzielni. Po ich przyjęciu grupa liczyła 43 członków. W tym samym czasie rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem planu dochodzenia do uznania na kolejne 5 lat, w celu przedłożenia go w ARiMR do zaopiniowania. Z planu wynikało, że 43 rolników gospodaruje łącznie na ok. 360 ha, uprawiając ok. 200 ha warzyw korzeniowych, gruntowych, a w strukturze upraw dominuje marchew. Po pozytywnym zaopiniowaniu planu przez dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach, został złożony wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania i wstępne uznanie.

2005 rok

2005 rok 28 listopada plan dochodzenia do uznania został zatwierdzony,  a Spółdzielnia uzyskała status wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw. Od tego momentu rozpoczęły się działania związane z realizacją planu, w tym przygotowania do rozpoczęcia budowy obiektu magazynowo – biurowego wyposażonego w linię technologiczną do mycia, sortowania i pakowania warzyw korzeniowych.

2006 rok

W połowie roku doszło do podpisania aktu notarialnego na zakup działki pod siedzibę Spółdzielni, pomiędzy Stanisławem Jajeśniakiem, a Zarządem Spółdzielni.

2008 rok

Na początku stycznia, po dwóch latach przygotowań, wydano pozwolenie na budowę obiektu magazynowo – biurowego wyposażonego w linię technologiczną do mycia, sortowania i pakowania warzyw korzeniowych.

20 lutego został wykonany pierwszy wykop. W ciągu roku wybudowano stan surowy otwarty.

2009 rok

W nowo powstającym obiekcie magazynowo – biurowym zostaje wykonana ślusarka okienna i drzwiowa oraz roboty instalacyjne.

2010 rok

Prowadzone inwestycje mają na celu: ocieplenie elewacji, utwardzenie gruntu, położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie działki. W obiekcie nastąpił montaż urządzeń specjalistycznych – linii technologicznej.

31 sierpnia budynek został dopuszczony do użytkowania.

2 września nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości z Marszałkiem Województwa, Panem Adamem Jarubasem na czele. Całe przedsięwzięcie kosztowało 6,5 mln zł, z czego 4,5 mln stanowiło dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych, unijnych i krajowych. Pozostałe środki pochodziły z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 mln oraz marży handlowej. Na uwagę zasługuje fakt, że fundusz założycielski spółdzielni wynosił 21 500,00 zł, a każdy z członków wpłacił wpisowe, wkład i udział w wysokości 500,00 zł.

2011 rok

1 lutego Spółdzielnia decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, uzyskała status uznanej organizacji producentów owoców i warzyw.

2013 rok

Spółdzielnia „Sielec” stanowi grupę liczącą 36 członków, którzy wspólnie uprawiają ok. 200 ha warzyw, a pozycję dominującą odgrywa marchew uprawiana na ok. 120 ha. W Spółdzielni znalazło pracę 15 osób. Połowa z nich to osoby z rodzin członków Spółdzielni.